ἐξεῖ

ἐξεῖ
ἔξεστι
it is allowed
pres ind act 2nd sg
ἔσσομαι
sum.
fut ind mp 2nd sg (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἕξει — ἕξις having fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἕξεϊ , ἕξις having fem dat sg (epic) ἕξις having fem dat sg (attic ionic) ἔχω check fut ind mid 2nd sg ἔχω check fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξεῖ — ἔχω check fut ind mid 2nd sg (doric) ἔχω check fut ind act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔξει — ξέω shave imperf ind act 3rd sg (attic epic) ἔξειμι 2 sum pres ind act 2nd sg ἔσσομαι sum. fut ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Criticism of Christianity — This article is about criticism of the doctrines and practices of Christianity. For negative attitudes towards Christians, see Anti Christian sentiment. For acts committed against Christians because of their faith, see Persecution of Christians.… …   Wikipedia

  • Liste griechischer Phrasen/My — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

  • Metanoeite — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

  • Störe meine Kreise nicht! — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

  • Onciale 071 — Manuscrits du Nouveau Testament Papyri • Onciale • Minuscules • Lectionnaire Onciale 071 …   Wikipédia en Français

  • Scotia — Pour les articles homonymes, voir Scotia (homonymie). Scotia était à l origine le nom latin désignant l Irlande (également connue des Romains sous celui d Hibernia). Cependant au Moyen Âge il devint celui se référant à l Écosse, car beaucoup des… …   Wikipédia en Français

  • Libro de Isaías — El Libro de Isaías en una Biblia inglesa. El Libro de Isaías es un libro bíblico del Tanaj judío (que es el Antiguo testamento de los cristianos), que se incluye como primero de los denominados Libros proféticos …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”